Disclaimer

Disclaimer voor atelierhetbaken.nl

Atelier het Baken | Tini Lubberink Coaching (Kamer van Koophandel: 53354052), verleent u hierbij toegang tot atelierhetbaken.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Atelier het Baken | Tini Lubberink Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze website atelierhetbaken.nl is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot online marketing en aanverwanten.

Beperkte aansprakelijkheid

Atelier het Baken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Atelier het Baken.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Atelier het Baken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Atelier het Baken | Tini Lubberink Coaching. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier het Baken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

>